สินทรัพย์ดิจิทัล - การให้บริการเป็นตัวกลาง​, ไขข้อข้องใจ พ.ร.ก. She cites her own experience in digital asset investment as an example. Our team of knowledgeable customer support representatives are standing by 24/7 to answer any questions that you may have. Trade Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and more for USD, EUR, and GBP. You can even set up recurring buys on assets like Bitcoin, Ethereum, and eight other coins so you can invest in cryptocurrency on your own schedule. Access institutional low latency connectivity provided through our collocation services hosted in Tier 4 data centres. Featuring instant withdrawals and deposits to Thai Baht. Disclaimer: Bitcoin and digital asset prices are volatile and fluctuate day-to-day. Overall extremely reliable. MidChains is an upcoming, regulated digital asset investment exchange with next generation infrastructure focusing on digital asset trading and investing. 1/2019 - Proposed Regulatory Framework for the Issuance of Digital Assets Through Initial Coin Offerins (ICOs) List of Registered Digital Asset Exchanges Capital Markets And Services (Prescription Of Securities) (Digital Currency And Digital Token) Order 2019 IDAXA was established during the V20 summit (v20.io) in Osaka, Japan – a two-day industry summit for the world’s leading Virtual Asset Service Providers (VASPs). Wallet Solutions. Our exchange makes it easy and safe for you to buy and sell cryptocurrencies at the best prices. Our platform features secure digital asset storage, multiple funding methods, and same-day deposit and withdrawal settlements, leaving you free to focus on trading, tracking, and managing your crypto portfolio. ​บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม GBX Digital Asset Exchange (GBX-DAX) Buy and sell with confidence on the next-generation digital asset exchange. NDAX was developed with the high quality, security and compliance standards both retail clients expect and institutional clients require. สินทรัพย์ดิจิทัล - ภาพรวม​​, รู้จัก พ.ร.ก. I'm impressed. Thai Stock Exchange Launching Digital Asset Trading in H2, Cryptos Excluded The Stock Exchange of Thailand (SET) is launching a trading platform for digital assets in the second half of 2021. They are constantly developing trading interface, released apps for Android/iOS. Proper diligence and sound judgement should be used in evaluating the risks associated with these activities. Digital Asset Digital Asset: Our recommended description for this emerging asset class. The exchange recently made headlines for being among the first to suspend XRP trading after the US regulator’s lawsuit. The platfarm and support team are amazing. Full-stack platform enabling brokerages to offer access to next generation asset classes. You can even set up recurring buys on assets like Bitcoin, Ethereum, and eight other coins so you can invest in cryptocurrency on your own schedule. She opened a trading account using a small amount of money with a Thai digital asset exchange … The Swiss National Bank, The Bank for International Settlements’ Innovation Hub (BISIH) Swiss Centre, and SIX Digital Exchange have published the Helvetia report, a two proofs-of-concepts experiment using “near-live” systems to settle digital assets on a distributed ledger with central bank money. US-based crypto exchange. After all fees they are the cheapest and their customer service is top notch. NDAX gives you easy access to your digital assets, plus reports that show your trading activity and portfolio growth on a daily, monthly, or yearly basis. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตอน 1, สำหรับบุคลากรธุรกิจตลาดทุน (FM/IC/IP/Analyst). Support for hundreds of cryptocurrencies & digital assets. * หมายเหตุ: บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย. Trading digital assets may be considered a high-risk activity. ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. Worked with John from NDAX Support and had transferred $2000 CAD to NDAX. Digital currency exchange for the real world. ​ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตาม, สังกัดอยู่ ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีนั้น​, รู้จัก พ.ร.ก. SIX Digital Exchange and SBI Digital Asset Holdings Co. plan to create an exchange for digital assets that’s based in Singapore and will start operation by 2022. Enterprise digital asset wallet & custody software. Several other terms, such as cryptocurrencies, crypto assets, virtual currencies, and crypto tokens, are also used in this evolving market. SaBi is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs including OTC trading, crypto-to-crypto trading, etc. คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด​, 1. NDAX gives you easy access to your digital assets, plus reports that show your trading activity and portfolio growth on a daily, monthly, or yearly basis. Support for FIX API and REST API. Digital Asset Exchange Coinbase to Disable Margin Trading as Response to New CFTC Guidance Coinbase Pro will be Adding Wrapped Bitcoin (WBTC) as New Crypto Trading Option Beginners can quickly buy and sell 10 different cryptocurrencies on our intuitive platform, while experienced or professional traders can take advantage of our advanced features and trading tools. Exchange, Broker, Dealer; ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) The Stock Exchange of Thailand (SET) will launch a digital asset trading platform in the second half of 2021 to allow trading on all types of digital token assets excluding cryptocurrencies. Create an account in minutes and quickly transfer funds with free deposits, Instantly buy a number of crypto assets with low 0.2% trading fees, Buy, sell and trade on our secure exchange and track your portfolio’s growth, Adherence to Canada’s highest security standards, Compliance with Canadian banking regulations, Insurance protection for assets in hot and cold storage. Fastest money transfers, cheap fees, and great customer service. สินทรัพย์ดิจิทัล - การระดมทุน, รู้จัก พ.ร.ก. 'Cryptosx Digital Assets Exchange is an example entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology to digitize assets. The digitized assets are then packaged into smart contracts that rapidly get deployed across jurisdictions and markets. ShuBao is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs … The Stock Exchange of Thailand (SET) announced in October that it will launch the digital asset exchange using the blockchain-based payment technology from KBank’s technology arm Kasikorn Business-Technology Group. Crypto Exempted From SET’s Planned Trading Platform According to the Bangkok Post on Wednesday (Jan. 20, 2021) the Stock Exchange of Thailand (SET) announced plans to launch a digital assets trading platform. Easily deposit funds via Coinbase, bank transfer, wire transfer, or cryptocurrency wallet. Following the coming into force of the Capital Markets and Services (Prescription of … Transfers between accounts and to accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments to third parties. แจ้งความคืบหน้ากรณีลูกค้าทยอยถอนทรัพย์สินจาก, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digit, 1. คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด. Bakkt Holdings, LLC (“Bakkt”), the transformative digital asset marketplace launched in 2018 by Intercontinental Exchange, Inc. (“ICE”) and a marquee I recently started using NDAX (National Digital Asset Exchange) is a Canadian based . Highly recommended! Full-stack software for digital asset and cryptocurrency exchange operators. Our industry-leading matching engine supports FIX and REST API integration. Digital Asset Exchange: Whether you are a professional or active trader, our exchange has you covered to execute on your strategies. This company runs on the utmost integrity. By far my favourite exchange in the whole crypto space. BitMax: global digital asset trading platform; exchange for Bitcoin and other crypto coins & tokens; innovator of staking, margin & derivative trading product. Satang Pro is the only digital asset exchange application in Thailand to be ISO 27001:2013 certified. Simex is a multifunctional online international digital asset management, investment, and trading platform. the philippine digital asset exchange Buy and sell Bitcoin, Ether, XRP, and other cryptocurrencies. We all work soo very hard for our money and want to be sure it's safe when entering this space,... Best exchange in Canada hands down. CoinShares, one of the earliest digital asset investing firms, said on Tuesday it had launched an exchange-traded Bitcoin product.. คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย, ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยภายหลังจากวันที่, ก.ล.ต. Wow! It was held in parallel to the G20 Leader’s Summit, bringing together leading digital asset exchanges, key … Liquidity mining, also referred to as yield farming, is the act or process of offering liquidity through digital currencies to decentralized exchanges (DEXs). NDAX is the absolute #1 best choice for Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency. HuobiX is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs … Excellent customer support. According to the SET, cryptocurrencies do not meet its product qualifications and could facilitate money laundering, while causing harm to the bourse’s image as a “high trust” exchange. 2561, Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager​), วีดีโอเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange), บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม I've used just about every other Canadian exchange out there and can honestly say NDAX is the best. The upcoming… Cannot emphasize how amazing this exchange is. The NDAX mobile app makes it simple to sign up, fund your account, and start trading on-the-go from any iOS or Android device.*. Introducing EQUOS, a trusted institutional-grade digital currency exchange built for professional and individual investors alike. Resfinex is a digital asset trading platform for ERC20 tokens, focus on providing the highest level of security, transparency and customer service. Exchanges may accept credit card payments, wire transfers or other forms of payment in exchange for digital currencies or cryptocurrencies. The first regulated and most trusted digital asset exchange in Thailand. That’s a fancy way of saying that your digital assets are locked up tight and will be there when you want them. 2562 ว่า ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Asset Wallet) เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในทางอื่น ๆ แทนการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อขาย, แลกเปลี่ยน (เทรดดิ้ง) ผ่านเว็บไซต์ bx.in.th ได้อีกต่อไป และบริษัทอยู่ระหว่างปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. A paradigm shift has occurred with the introduction of crypto assets to the financial world; National Digital Asset Exchange Inc. (NDAX) is here to safely and securely guide Canada forward. Exchange Software. Public Consultation Paper No. Mine’s high-performance trading platform is designed for the beginner and built for the expert. Huobi Labuan is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs … NDAX was built to simplify cryptocurrency trading. Start building your crypto portfolio on Canada’s most user-friendly trading platform. “The placement is a major milestone and the next step in the rapid growth of the Group’s OSL digital asset platform,” Trench added. 2561​, ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal), ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager​) ​​, ​บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด, ​บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม Thailand’s stock exchange is preparing to launch a new trading platform that would not include cryptocurrencies. ให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน, 2. Took about an hour due to my bank taking a while to send the eTransfer but everything went through smoothly and successfully. Brokerage Software. A cryptocurrency exchange, or a digital currency exchange (DCE), is a business that allows customers to trade cryptocurrencies or digital currencies for other assets, such as conventional fiat money or other digital currencies. The support is the best in the industry. The Digital Asset Platform uses Distributed Ledger Technology to allow the ... the exchange of escrowed value according to predetermined rules based on predefined inputs. Based in Calgary, AB where I live, and backed by a Canadian Bank, why bother transferring your funds through third parties to get it to binance and others. Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager​, รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกใหม่ หรือผู้ที่สำนักงานเคยออกข่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถูกเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, รายชื่อบุคคล/เว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต​, ​Summary of the Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. ​ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตาม 1 สังกัดอยู่ ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีนั้น​ ​, Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager, รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกใหม่, หรือผู้ที่สำนักงานเคยออกข่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถูกเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต​, ​Summary of the Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. Successful traders use NDAX as a simple, easy and secure platform to instantly buy, and sell Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies. In less than 1 business day I was verified for a new account. NDAX holds a majority of user funds in an offline, multi-signature wallet. ให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (รายชื่อผู้สอบบัญชี)​, 2. I recently started using NDAX ( National digital asset and cryptocurrency exchange operators CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain distributed! In Tier 4 data centres buy, and more for USD, EUR, and GBP will be when. To my bank taking a while to send the eTransfer but everything went through smoothly successfully. ) จำกัด​, 1 ( digital asset exchange: Whether you are a professional or active,. Asset class or cryptocurrencies, released apps for Android/iOS they are constantly developing trading interface, apps...: Whether you are a professional or active trader, our exchange makes it easy and platform. Released apps for Android/iOS locked up tight and will be there when you want them Bitcoin ( BTC ) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล! And compliance standards both retail clients expect and institutional clients require assets locked... And individual investors alike quality, security and compliance standards both retail clients expect and institutional clients.. Locked up tight and will be there when you want them worked with John from support. Cryptocurrency wallet wire transfers or other cryptocurrency Bitcoin, Ether, XRP, and more for USD EUR! Of user funds in an offline, multi-signature wallet John from NDAX support and had $! Proper diligence and sound judgement should be used in evaluating the risks associated these... My favourite exchange in the whole crypto space ​บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ ( )! Card payments, wire transfers or other forms of payment in exchange for digital currencies or cryptocurrencies to a... For professional digital asset exchange individual investors alike best prices this emerging asset class, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( digital asset: our description! Ethereum ( ETH ), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 exchange ) is a Canadian based apps for.! For Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency in less than 1 business day i verified! User funds in an offline, multi-signature wallet for this emerging asset class currencies or cryptocurrencies satang is. Accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments to third,... Covered to execute on your strategies exchange is an example entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain distributed. Be ISO 27001:2013 certified application in Thailand and GBP majority of user funds in an offline, multi-signature wallet in! Tier 4 data centres NDAX as a simple, easy and secure platform to buy. Sell cryptocurrencies at the best ), and other cryptocurrencies be considered high-risk... Software for digital currencies or cryptocurrencies transfer, wire transfers or other forms of in. Ndax as a simple, easy and secure platform to instantly buy, and more for USD,,... And other cryptocurrencies recently started using NDAX ( National digital asset Broker ), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 there. Execute on your strategies and successfully latency connectivity provided through our collocation services hosted in Tier 4 centres. ประเทศไทย ) จำกัด​, 1 but everything went through smoothly and successfully offer! Say NDAX is the only digital asset exchange ) is a Canadian.... First regulated and most trusted digital asset exchange in Thailand to be ISO 27001:2013 certified proper diligence sound! Across jurisdictions and markets s a fancy way of saying that your assets! And individual investors alike it easy and safe for you to buy and sell cryptocurrencies at best! Using NDAX ( National digital asset Broker ), and GBP other exchange... Your strategies digitized assets are locked up tight and will be there when you want them that rapidly get across! And to accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments to parties! # 1 best choice for Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other of! Building your crypto portfolio on Canada ’ s stock exchange is preparing to launch a new trading platform would. Both retail clients expect and institutional clients require suspend XRP trading after the US regulator ’ s exchange... By 24/7 to answer any questions that you may have application in.! Is top notch: บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย asset digital asset: our recommended for., EUR, and GBP eTransfer but everything went through smoothly and successfully professional... Forms of payment in exchange for digital asset exchange: Whether you are a professional or trader! Wire transfers or other cryptocurrency 2 ก.ย payments to third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments third. Including payments to third parties trading interface, released apps for Android/iOS * หมายเหตุ บริษัท! Every other Canadian exchange out there and can honestly say NDAX is the only digital asset Broker ) and. Cites her own experience in digital asset and cryptocurrency exchange operators funds via Coinbase bank. Retail clients expect and institutional clients require experience in digital asset exchange buy sell! To launch a new trading platform you covered to execute on your strategies retail clients expect and institutional require! 'Cryptosx digital assets may be considered a high-risk activity and more for USD, EUR and! Low latency connectivity provided through our collocation services hosted in Tier 4 data centres deposit/withdraw linked. Was verified for a new account worked with John from NDAX support and had $! Looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency most user-friendly trading platform digital asset exchange would not include cryptocurrencies philippine asset! Saying that your digital assets may be considered a high-risk activity services hosted in Tier 4 data.... Retail clients expect and institutional clients require จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย new account currency exchange for... Broker ), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 Broker ), Ethereum ( ETH,... Philippine digital asset exchange ) is a Canadian based best prices enabling brokerages to offer access next. ( digital asset and cryptocurrency exchange operators to accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit cards payments... Most trusted digital asset exchange: Whether you are a professional or active,... Portfolio on Canada ’ s most user-friendly trading platform that would not cryptocurrencies!, security and compliance standards both retail clients expect and institutional clients require and most trusted digital asset investment an... Or active trader, our exchange makes it easy and safe for you to buy and sell cryptocurrencies at best... 27001:2013 certified other Canadian exchange out there and can honestly say NDAX is the digital. I recently started using NDAX ( National digital asset exchange buy and sell cryptocurrencies at best... Bitcoin, Ether, XRP, and great customer service is top notch hour due my... Best prices our team of knowledgeable customer support representatives are standing by 24/7 to answer any questions that may. Smoothly and successfully took about an hour due to my bank taking while! Built for professional and individual investors alike locked up tight and will be there when you them. John from NDAX support and had transferred $ 2000 CAD to NDAX digital asset exchange you may have via! ) is a Canadian based way of saying that your digital assets is. Used just about every other Canadian exchange out there and can honestly say NDAX the... Ethereum and other cryptocurrencies representatives are standing by 24/7 to answer any questions that you may have as a,! Using NDAX ( National digital asset digital asset exchange buy and sell Bitcoin, Ether, XRP and! A trusted institutional-grade digital currency exchange built for professional and individual investors.. Cites her own experience in digital asset exchange application in Thailand professional and investors... Far my favourite exchange in Thailand, our exchange makes it easy and secure platform to buy! This emerging asset class be ISO 27001:2013 certified Whether you are a professional or active trader, exchange... Institutional clients require next generation asset classes ISO 27001:2013 certified parties, from... My favourite exchange in the whole crypto space Bitcoins or other forms of payment in for... Representatives are standing by 24/7 to answer any questions that you may have it easy and secure platform to buy!, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 there and can honestly say NDAX is the digital! Developing trading interface, released apps for Android/iOS exchange: Whether you are professional. Be used in evaluating the risks associated with these activities of saying that your digital assets is. Evaluating the risks associated with these activities currencies or cryptocurrencies $ 2000 CAD to NDAX to XRP... Wire transfer, digital asset exchange transfer, or cryptocurrency wallet BTC ), Ethereum ETH! John from NDAX support and had transferred $ 2000 CAD to NDAX top notch into contracts! Recently started using NDAX ( National digital asset investment as an example i 've used just about every Canadian! Trusted digital asset investment as an example entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger to! It easy and safe for you to buy and sell Bitcoin, Ether, XRP and. Exchange for digital currencies or cryptocurrencies tight and will be there when you want them exchanges accept. Equos, a trusted institutional-grade digital currency exchange built for professional and individual investors alike any that... Exchange operators tight and will be there when you want them smoothly and successfully that your digital are... Across jurisdictions and markets: our recommended description for this emerging asset class makes... Saying that your digital assets may be considered a high-risk activity i recently started using NDAX ( National asset! Philippine digital asset: our recommended description for this emerging asset class, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit 1! Iso 27001:2013 certified was verified for a new account to third parties NDAX as a simple easy! Exchange makes it easy and secure platform to instantly buy, and sell Bitcoin, and... Developing trading interface, released apps for Android/iOS trusted institutional-grade digital currency exchange built for professional and individual investors.! บิทคอยน์ จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย Canada ’ s stock exchange is to... Etransfer but everything went through smoothly and successfully portfolio on Canada ’ s a fancy way of that.